Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi, son başvuru tarihi 21 ağustos 2021, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Profesör, Doçent, Doktor, Öğretim Üyesi 9 akademik personel alacak.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular Doçent kadrosu için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)

 

 

ilan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

 

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. Doçentlik belgesi onaylı sureti,

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.

1. Başvuru Dilekçesi,

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,

4. Yabancı dil belgesi,

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,

6. Özgeçmiş ve yayın listesi,

7. Yayınlar,

8. Bir (1) adet fotoğraf

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği “Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

– Doçent kadrosu daimi statüdedir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu