Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı 1 Akademik Personel Alacak.

Son Başvuru Tarihi 27 Haziran 2022.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim
Dalı’nda görevlendirmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere
1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ARANAN KOŞULLAR:

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de
  yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
  Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te
  yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
 2. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk alanında Doktora yapıyor olmak.
  Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),
 2. 1 adet fotoğraf
 3. Kimlik Belgesi
 4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans
  belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan
  diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Öğrenci Belgesi
 6. ALES belgesi (en az 75 puan)
 7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az
  85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURU YERİ:
Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/
linkinden kabul edilecektir.

NOTLAR:

 1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
  hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim
  Kurulu kararıyla belirlenir.
 2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın
  https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.
 3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan
  adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  6225/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu