Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 50/D Araştırma Görevlisi ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

-Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02/01/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.

-Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-06.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.

-Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kuıumlannm senatoları karar verir.

-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.

-Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.

-Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar tek ilana başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

-istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. ilanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

-* işaretli kadrolar Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi kadrosu kapsamındadır. Bu kadrolara atamalar Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET :Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1- Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/ ) adresinde yer alan araştırma görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

4- Yabancı Dil Belgesi

5- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

6- Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.

8-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle belirtilmelidir.)

9-Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dahil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.))

10-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

11-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

12-Varsa bilimsel çalışma ve yayınları 12281/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu