Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Han Tarihi : 28.07.2021

Son Başvuru Tarihi : 11.08.2021

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim elemanları alınacaktır.

Gerekli Belgeler:
1- Birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe

2- YÖK Formatında özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri / Lisans, Yüksek Lisans, Doktora. (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması).

7- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge

8- Yayın Dosyası (1 Adet hard copy +Profesörler için 5, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri için 3′ er Adet Flash Disk şeklinde teslim edilmelidir)

Yayın dosyaları; bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanlar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetiminizde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, Üniversite veya Enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı, Profesör başvuruları için 6 takım dosya, Doçent ve Doktor Öğr. Üyesi başvuruları için ise 4 takım dosyadan oluşmalıdır. Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak seçilmelidir. 1 takım dosya hard copy (kağıt baskı) olarak, diğer dosyalar ise, elektronik ortamda ayrı ayrı olmak üzere flash diske kaydedilerek teslim edilmelidir.

Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ya da elektronik ortamda başvuran adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlanımız www.tinaztepe.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ

Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4 35400 Buca/İZMİR

Telefon: 0850 822 4988 351/1-1

6786/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu