Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Öğretim Üyesi 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 ağustos 2021

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile 4 adet USB Belleği,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu