Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

İLANI İNDİR [88.13 KB]

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarım, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye www.bakircay.edu.tradresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru formu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş, (YÖK formatında)

3- Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve doçentlik belgesi (E-devletten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belge olması gerekmektedir.)

4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanların e-devlet üzerinden ya da son çalıştıkları kurumdan onaylı almaları gerekmektedir.)

7- Askerlik durum belgesi (E-devletten alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

8- Yabancı dil puanı belgesi,

9- İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

10- Doçentlik unvanına başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütleri ve bu ölçütleri sağladığını gösterir beyan (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)

11- Başlıca araştırma eseri beyanı (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)

12- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,

-Profesör başvurulan için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,

-Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4. Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte/yüksekokula, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır. Adayların, başvurularını ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiyewww.bakircay.edu.tradresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş,

3 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- Lisans/yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans transkript belgesinin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,

7- Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (İlan tarihi itibarıyla alınmış olmalıdır.)

8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

9- ALES puanı belgesi,

10- Yabancı dil puanı belgesi,

11- HİTAP Hizmet belgesi onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir.)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Adayların 657 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

3- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.

5- Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.

6- Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- Başvurular, Rektörlük kadroları için Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakülte veya yüksekokula yapılacaktır.

8- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyalarım, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgiye www.bakircay.edu.tradresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru formu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2- Özgeçmiş, (YÖK formatında)

3- Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve doçentlik belgesi (E-devletten alınan karekodlu veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belge olması gerekmektedir.)

4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- HİTAP hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanların e-devlet üzerinden ya da son çalıştıkları kurumdan onaylı almaları gerekmektedir.)

7- Askerlik durum belgesi (E-devletten alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)

8- Yabancı dil puanı belgesi,

9- İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

10- Doçentlik unvanına başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütleri ve bu ölçütleri sağladığını gösterir beyan (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)

11- Başlıca araştırma eseri beyanı (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)

12- Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,

-Profesör başvurulan için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,

-Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4. Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte/yüksekokula, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu