Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

ASIL İLAN

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan, posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Takvimi

İLK BAŞVURU TARİHİ : 23.12.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.01.2022
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.01.2022
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 17.01.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20.01.2022

NOT : ilana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve doldurulması gereken formlara;

www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1- Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı altı nüsha olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2- Doktor öğretim üyesi ve Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde dört nüsha olarak, teslim eder.

İstenen Belgeler:

– Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, – Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

– Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: 1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu