Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1- Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarım kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarım kapsayan dosyayı altı nüsha olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2- Doktor öğretim üyesi; adayları özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde dört nüsha olarak, teslim eder.

İstenen Belgeler:

– Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, – Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

– Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: 1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu