Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı
Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmî Gazete
tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde şahsen, kargo veya posta
yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca, yabancı ülkelerden alınan Doktora diplomalarının ve doçentlik/profesörlük
unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. İlanda yer alan
unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri’nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin
YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara
eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ÖSYM tarafından
yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.
(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul’un
10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik
süresi iki yıldır.) İngilizce eğitim verebilmek için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te
belirtilen şartların taşınması ve söz konusu belge/belgelerin başvuru dosyalarında yer alması
gerekmektedir.
Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri,
Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı
Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen
şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları gerekmektedir.
Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve
formunu, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınları ile diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini içeren 1 adet fiziki dosya ve 7 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB
Flash Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve
formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash
Bellek) olarak hazırlayarak Rektörlüğe,
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı
beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans)
örneklerini 1 adet fiziki dosya ve 5 adet jüri dosyasını elektronik (PDF formatında USB Flash
Bellek) olarak hazırlayarak ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah.
İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı
İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu