Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/ iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 20.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 04.02.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 08.02.2022

Giriş Sınav Tarihi : 10.02.2022

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 14.02.2022

İSTENEN GENEL ŞARTLAR:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi,

2- Özgeçmiş (YÖK Formatlı),

3- İki adet fotoğraf,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge),

6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7- ALES belgesi (en az 70 puan),

8- Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),

9- Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

795/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu