Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Dilekçesi ve Formu (İstanbul Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)

5. ALES Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge)

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. 2 adet fotoğraf

Başvuru Yeri:

İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat -Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. http://www.okan.edu.tr

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 15-29 Kasım 2021

Duyuru Başlama Tarihi : 15.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.12.2021
Sınav Giriş Tarihi : 06.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.12.2021
11061/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu