Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 09.08.2021

Son Başvuru Tarihi : 23.08.2021

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 25.08.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 27.08.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.08.2021

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu ile

Telefon Numarası : 0212 498 41 52 (Yabancı Diller Bölümü Sekreterliği)

(İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Yabancı Diller Bölüm Sekreterliği ile Görüşülmesi Gerekmektedir.)

Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

1. Rektörlüğe Bağlı Yabancı Diller Bölümünün İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Şirinevler Yerleşkesi Adresi: E-5 Karayolu Üzeri, No: 22, Bahçelievler, İstanbul.

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak Gerekmektedir.

2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5. Yabancı Ülkelerden Alınan Diplomaların Denkliğinin Onaylanmış Olması Gerekmektedir.

6. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

7. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamış olması,

8. Müracaat eden tüm adayların her ne sebeple olursa olsun adli sicil kaydı ve arşiv kayıtlarının bulunmaması,

9. ilan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Muafiyet:

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

istenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi. (Başvuru Dilekçesinde ilan Tarihi, Başvurulan Fakülte Ve Bölüm Adı, Başvurulan Kadro Unvanı, Başvuran Adayın İletişim Bilgileri (İkamet Adresi, Telefon, E-Mail Adresi Bilgisi ile Başvuruda Teslim Ettiği Evraklarının Listesinin Belirtilmesi Gerekmektedir. Ayrıca Yönetmelik Kapsamında Merkezi Sınav Muafiyetinden Yararlanmayı Dilekçelerinde Talep Edenlerin Ön Değerlendirme Ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında ALES Puanı 70 Olarak Kabul Edilir.)

2. Dilekçelerinde Merkezi Sınav Muafiyetinden Faydalanmayı Talep Edenlerin, Muafiyetlerini İlgili Yönetmelik Uyarınca Kanıtlar Belgesi (Doktora Diploma Fotokopisi, Sanatta Yeterlilik Diploma Fotokopisi veya Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Kadrolarında Çalışmış veya Çalışmakta Olduklarını Gösterir Onaylı Çalışma Belgesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüzünden Okunaklı Halde Olacak.)

4. Fotoğraflı Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Ayrıca Kişisel Özgeçmiş (CV)

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş Olmalı)

6. Başvuru Yapılacak Kadro İçin Özel Şartlarda Belirtilen Mezuniyet Belgelerinin e-Devlet Üzerinden Temin Edilecek Fotokopileri, (e-Devlet Üzerinden Temin Edilemeyen Mezuniyet Belgeleri Noter Tasdikli veya Üniversitesinden Resmi Onaylı Şekilde Olmak Zorundadır. e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Yetkililer Tarafından e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir)

7. Transkript Belgelerinin Fotokopileri,

8. Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi. (Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl için geçerlidir.)

9. YÖK Tarafından Kabul Edilen veya Eş Değerliği ÖSYM Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,

10. Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, Tecil veya Muaf Olduğunu Belirten e-Devletten Alınacak Belge,

11. e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) *e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında Aşağıda Bilgileri Belirtilen Yetkililerde e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir,

12. Yabancı Ülkelerden Alınan Diploma Belgelerin Suretleri ile Yeminli Mütercim Tercümesi ve Yükseköğretim Kurulu Onaylı Denklik Belgeleri,

13. Varsa Yayınlanmış veya Yayın Kararı Olan Bilimsel Çalışmalar.

7206/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu