Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarıncaaşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların;

 1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)
 2. 2 Adet Fotoğraf
 3. Nüfus Cüzdan Sureti
 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış
  Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan
  başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (07.03.2022-
  21.03.2022) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak şekilde, Doçent ve Dr. Öğretim
  Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)
 5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)
 6. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatmametinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.
  a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”
  b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”
  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 21.03.2022)
  2541/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu