Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (Profesör/Doçent / Doktor Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, Başvuruların, elden Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyeti olan uzmanlık alanlarında, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş,

3-Nüfus Cüzdanı Sureti

4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)

6-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkotlu olması gerekmektedir.)

7-Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek Lisans/Doktora) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi) belgesi.

8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9-Yüksek lisans diploma veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

10-İş deneyimini gösteren SGK hizmet belgesi.

11-Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.

12-e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir.

Başvuruların, elden şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

8345/2/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu