Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI (Profesör/Doçent/Doktor Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuranların, onaylı doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını süresi içinde, Profesör kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak, başvurdukları Fakülte Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı almış olmak gerekir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır.

İSTENEN BELGELER

1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.)

2- YÖK Formatlı veya Kişisel Öz Geçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Sureti,

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

5- Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

6- ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.),

7- Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu onaylı (Lisans / Yüksek Lisans) diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi),

8- Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.

9- Yüksek Lisans öğrenci belgesi,

10- Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarım gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

11- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge.

12- e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir.

Başvuruların, elden şahsen başvurdukları Fakülte Dekanlığına yapılması gerekmektedir. Rektörlük Yabancı Diller Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat edecek adaylar dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

10242/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu