Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora mezuniyet ve doçentlik belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eş değerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)

DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi.

3- Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi,

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6- Onaylı Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık/doktora ve doçentlik mezuniyet belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma”hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek veya CD

12- Üniversitemiz web sayfasında yer alan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 85) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.)

BAŞVURU ADRESİ:

Doktor Öğretim Üyesi Başvurulan için:

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Spor Bilimleri Fakültesi/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Profesör ve Doçent Başvurulan için:

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 17.12.2021

SON BAŞVURU TARİH : 31.12.2021

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.ayvansaray.edu.tr

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ilan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi

4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7. Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.

8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)

9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

14. SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 17.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 31.12.2021

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 04.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 06.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.01.2022

BAŞVURU ADRESİ:

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu /Kazlıçeşme Yerleşkesi

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr 12391/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu