Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

– Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca ” Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 80 puan alması gerekir)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

İlgililere duyurulur.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat edecekleri kadroyu belirtir

– Dilekçe

– Nüfus cüzdanı örneği

– YÖK formatında özgeçmiş

– 2 adet fotoğraf

– Öğrenim Durumunu belirtir Diploma (Onaylı, yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi)

– Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar Dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 (altı ) takım yayın dosyaları ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 (dört ) takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat edeceklerdir.

– Postadaki gecikmeler ve eksik yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

– Başvurular ilanın yayım tarihi itibariyle Onbeş (15) gündür.

İlgililere duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu