Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

-Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Elemanı” istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi

9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir)

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu