Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi : 25.10.2021
İlan Bitiş Tarihi : 10.11.2021
Başvuru Yeri : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* YÖK Formatında Özgeçmiş

* Diploma Fotokopileri

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için),

* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya matbu 5’i CD), Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya matbu 3’ü CD)

*Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr.Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa)

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

10148/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu