Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun kod/ birimi/unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı ve adli arşiv kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma üniversite web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını 06.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/İstanbul

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 06.04.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )
2- YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
3- 1 adet Fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak).
6- Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
7- Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.
8- YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
10- Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge
11- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Başvuru Adresi:
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı
Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 34764 Ümraniye/ İstanbul

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu