Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi : 16.08.2021

İlan Bitiş Tarihi : 30.08.2021

BAŞVURU EVRAKLARI

imzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)

YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,

Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)

Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,

Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,

Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)

Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvuracak adayların, belirtilen başvuru evraklarını 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kadro ilanı için; Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul

Meslek Yüksekokulu kadro ilanı için; Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul

7462/1/1-1

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan Tarihi : 16.08.2021

BAŞVURU EVRAKLARI

Islak imzalı başvuru dilekçesi,

YÖK formatlı özgeçmiş,

Nüfus cüzdan fotokopisi,

2 adet fotoğraf,

Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi)

Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),

2 adet Referans Mektubu,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),

YDS veya YÖKDİL puanını veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME

Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile /İSTANBUL 7462/2/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu