Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

BÖLÜM: Müzik Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Müzik Kompozisyonu alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Eserlerinin uluslararası platformlarda seslendirilmiş olması. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl İngilizce olarak ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

12678/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,

3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

BÖLÜM: Müzik Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Doktora eğitimini Müzik Kompozisyonu Dalında tamamlamış olmak. Eserlerinin uluslararası platformlarda seslendirilmiş olması. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

12679/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu