Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen
ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

AKADEMİK UNVANI: Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Kamu Politikaları alanında araştırma projeleri yürütmüş ve yayın
yapmış olmak, lisans veya lisansüstü düzeyde dersler verme deneyimine sahip olmak, sosyal
devlet programları, sosyal harcamalar, sosyal haklar ve benzeri konularda araştırma, yayın yapma
potansiyeli yüksek olmak, daha önce yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olup lisansüstü
öğrencilere danışmanlık yapmış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
2674/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu