Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

 1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
 3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM : Makine Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK UNVANI : Doçent

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR: Nano-elektromekanik sistemler ile mikroakışkan ve optomekanik sensörler alanlarında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları olmak; araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak; bu araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası projeleri yönetme deneyimi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara 4567/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

 1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
  dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
 3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Fakültesi

BÖLÜM : Uluslararası İlişkiler Bölümü

AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Siyaset Bilimi alanında doktora diplomasına sahip olmak; iç çatışmalar,
uluslararası çatışmalar; uluslararası hukuk, insan hakları ihlalleri, dünya siyaseti ve demokrasi ilişkileri
gibi konularda yayın yapmış olmak; SSCI indeksinde taranan dergilerde en az 3 yayın yapmış olmak;
lisans düzeyinde ders verme deneyimine sahip olmak; çatışma, ekonomik yaptırımlar, kamuoyu, rejim
tipleri, insan hakları ve benzeri konularında, araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 4569/1-1


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

 1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
  dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
 3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : İşletme Fakültesi

BÖLÜM : İşletme Bölümü

AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR: Operasyon Yönetimi veya Yöneylem Araştırması alanında doktora diplomasına sahip olmak, bu konularda veri analizine dayalı araştırmalar yapmış olmak, operasyon yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verme altyapısına sahip olmak, araştırma ve yayın yapma potansiyeli yüksek olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara 4639/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu