Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 1 Akademik Personel Alacak.
Son Başvuru Tarihi 3 Haziran 2023.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

  1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
  2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
  3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Özel Hukuk alanında doktora yapmış ve Devletler Özel Hukuku alanında çalışmış olmak. Ulusal ve uluslararası akademik yayın yapmış olmak, yabancı dilde en az 3 yayın yapmış olmak, ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak, iyi düzeyde İngilizce biliyor olmak.
BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara
5148/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu