Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor  Öğretim  Üyesi  Kadrolarına  Atanma  koşullarını  düzenleyen  4-7.  maddeleri  hükümlerinde aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  İ.D.  Bilkent  Üniversitesi  İnsani  Bilimler  ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  ilgili  kadroya  başvuru  dilekçeleri  ile birlikte:

1. Noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgeleri,  yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan  4  takım  dosyayı,  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü  posta  yoluyla  teslim  etmeleri  gereklidir.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez. Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  İnsani  Bilimler  ve  Edebiyat  Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Ders verme tecrübesine sahip olmak, farklı dönemlere ve geleneklere ait  felsefe  ve  edebiyat  eserlerini  öğretmede  donanımlı  ve  beşeri  bilimlerde  kapsamlı  bir  eğitim geçmişine sahip olmak. Disiplinler arası ve karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak. Metin tabanlı “Büyük   Kitaplar”   derslerini   verme   deneyimini   sahip   olmak.   Araştırmalarını   saygın   bilimsel dergilerde ve konferanslarda yayınlamış olmak.

BAŞVURU  ADRESİ:  İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi  İnsani  Bilimler  ve  Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu