Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:

  1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
    dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
  2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
  3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
    İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı
    bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi
AKADEMİK UNVANI : Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 9 Aralık 2022
SON BAŞVURU TARİHİ : 23 Aralık 2022 (17:30)
ÖZEL KOŞULLAR: Makine Mühendisliği alanında yurtdışında doktora yapmış olmak. Mikro ve nano ölçeklerde ısıl enerji malzemeleri ve yönetimi konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmış olmak. Bu konularda yurtdışı doktora sonrası çalışma deneyimine sahip olmak. Araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 15129/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu