Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı – Güncellendi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI

07/10/2022 tarihli ve 31976 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi alımı ilanında yer alan anabilim dalı adı sehven Devletler Özel Hukuku yazılmış olup Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku olarak düzeltilmiştir.
12390/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

  1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
  2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
  3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, bunlara yapılan atıfları, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.
  4. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
BÖLÜM: Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Ana Bilim Dalı
AKADEMİK ÜNVANI: Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR: Özel hukuk alanında doktora yapmış olmak, Medeni Usul ve İcraİflâs Hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış ve tercihan en az on yıldır profesör olarak çalışmış olmak, nitelikli ulusal ve uluslararası akademik yayınlar yapmış, tercihan ders kitapları ve HMK/İİK şerhleri yazmış olmak, akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
11967/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu