Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:

 1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
  dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
 3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel
  yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora diplomasına sahip olmak,
İngiliz Edebiyatı bünyesinde kadın yazarların eserleri, biyografı çalışmaları ve 19. yüzyıl kültürü
hakkında çalışmalar yapmış olmak, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve eleştirel kavramlar ile ilgili
dersler vermiş olmak, İngiliz Edebiyatı konularında uluslararası saygınlığa sahip dergilerde makale,
uluslararası kitaplarda kitap bölümü veya uluslararası kitap sahibi olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
7126/1-1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:

 1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt
  dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
 2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
 3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel
  yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Kamu hukuku Alanında doktora yapmış olmak. Anayasa Hukuku
alanında çalışmış, ulusal ve uluslararası dergilerde akademik yayın yapmış olmak. Yabancı dilde en az
3 yayın yapmış, ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak. İngilizce,
Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinden en az birini iyi derecede biliyor olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara 7127/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu