Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe
-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi
-Mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-Devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)
-Tezli yüksek lisans diploması (öğretim görevlisi kadrosu için)
-Lisans diploması
-Lisans Not Transkripti
-Özgeçmiş
-Merkezi Sınav (ALES) Sonuç Belgesi
-Yabancı dil belgesi
-İki adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’den en az 70 puan almış olmak, Araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan/e-devlet üzerinden alacakları hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir.
Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy/İSTANBUL
İlan olunur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu