Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 08.12.2021-22.12.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Profesörler için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. Doçentlik Belgesi

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 6 takım dosya veya cd.

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)

5. Yayın listesi

6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için)

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

13. İkametgah

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge

15. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya veya cd.

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.

2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. ALES Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)

7. Lisans Transkripti

8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları ve Doktora Öğrenci Belgesi.

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)

9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

12. İkametgah

13. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL – Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

12052/2/1-1

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı

Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL – Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.

İlan olunur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.

Adayların 08.12.2021 – 22.12.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 08.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.12.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.12.2021
Giriş Sınav Tarihi : 30.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.01.2022

GENEL ŞARTLAR

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları
dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
7. Lisans Transkripti
8. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları ve Doktora Öğrenci Belgesi.
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini
gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler
görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
12. İkametgâh
13. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No:53 Fatih / İSTANBUL – Telefon: 0212 521
81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur.
12052/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu