Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

l.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen birimlere öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.

2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.

4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kuramlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

6. Devlet yükseköğretim kuramlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve sınavın yapıldığın yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

7. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

4. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1. Fotoğraflı Özgeçmiş (Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

2. Lisans ve lisansüstü öğrenim belgeleri(Yüksek lisans/ Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta-Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) (e-devlet üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır, e-devlet üzerinden bilgilerin gelmemesi durumunda ilgili belgelerin beyan edilerek Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

3. Lisans Transkript belgesi. (Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Merkezi sınav (ALES) sonuçları e-devlet üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. (Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir) (ALES’ten muaf olup muafiyetten yararlanmak isteyenlerin Diğer Belgeler kısmından Pdf formatında sisteme dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.)

5. Yabancı dil sınav sonuçları e-devlet üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) (e-devlet üzerinden bilgilerin gelmemesi durumunda ilgili bilgelerin beyan edilerek Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir)

6. İlan edilen kadroda deneyim aranıyor ise deneyime ilişkin belge.(Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılanlar için e-Devletten alınacak HİTAP Hizmet Dökümü, özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü ile birlikte), (Gerekli belgelerin Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

7. Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi e-devlet üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır (Öğrenci olma şartı olan kadrolar için geçerlidir, e-devlet üzerinde bilgilerin gelmemesi durumunda ilgili bilgilerin beyan edilerek öğrencilik belgesinin Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

8. İlan edilen kadro özel şartında belirtilmiş ise yapılan akademik çalışmaların ve yayınların listesi.

BAŞVURU ŞEKLİ

1. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar başvuru süreciyle ilgili sorun yaşamaları durumunda [email protected] mail adresine bildirimde bulunarak yardım alabileceklerdir.

AÇIKLAMALAR

1. Başvuran adayların Ön Değerlendirme sonuçları ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

2. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

4. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

5.”Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamında olan ilanlara ait işlemler, “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik”in 15. Maddesi çerçevesinde yürütülecek olup, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2022

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 26.01.2022

Sınav Tarihi : 31.01.2022

Giriş Sınav Saati ve Yeri : Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.02.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: https://personel.ogu.edu.tr

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu