Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı – Güncellendi

ASIL İLAN

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 16.12.2021 – 30.12.2021 tarihleri arasındadır.

2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 03.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 06.01.2022 tarihinde saat 14:00’de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 10.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari /personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

5- Başvuru için gereken evraklar;

– Dilekçe ( https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden ulaşabilir.)

– Lisans mezuniyet belgesinin e Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi.

– İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e Devlet çıktısı.

ÖNEMLİ(!): ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e-Devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

– İlan şartlarında var ise deneyim belgesi

– İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 16.12.2021 – 30.12.2021 tarihleri arasındadır.

2- Başvurular ilana çıkılan akademik birimlere (FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK YÜKSEKOKULU) şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

NOT: Evrakların şahsen ya da posta ile gönderileceği; aynı zamanda başvurulan kadronun ait olduğu (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) birimlerin adreslerine https://duzce.edu.tr/ internet adresinden akademik başlıklı ikona tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Yalnızca Rektörlük bünyesine alınacak olan Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuracak adaylar evraklarını Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi Yörük Mah. Merkez/DÜZCE adresine göndereceklerdir.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 03.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 06.01.2022 tarihinde saat 14:00’de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 10.01.2022 tarihinde https://duzce.edu.tr/idari /personel/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

5- Başvuru için gereken evraklar;

– Dilekçe ( https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden ulaşabilir.)

– Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi.

– ilan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı.

ÖNEMLİ(!): ıslak imzalı diploma/öğrencilik belgesinde ya da e-Devletten alınan mezuniyet/öğrencilik belgelerinde ilan şartında belirtilen alan açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

– ilan şartlarında var ise deneyim belgesi

– ilan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

– ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları’nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 16.12.2021 – 30.12.2021

BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Islak imzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)

2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) Profesör ve Doçent kadroları için Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste halinde düzenlenecektir.

3) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Profesör ve Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin aslı ya da noter onaylı fotokopileri. (Üniversitemiz personeli yabancı dil Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e-Devletten alınan adli sicil kaydı.

6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek. USB içerikleri;

– Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.

– Özgeçmiş

– Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı.

– Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları

– Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

– Diplomaların veya Mezun Belgelerinin Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)

– Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.

– Bilimsel Çalışmalar

– ilan Metni

NOT: Adaylar sadece, bir kadroya başvurabilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu