Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

– Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

– Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

– Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı – Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

3- Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak

2- YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

8- SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 10.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 24.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.02.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 28.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 01.03.2022

– Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

– Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

– Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 24.02.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı – Dudullu Yerleşkesi:

Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu