Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. madde ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyesi alınacaktır.

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 09.11.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

– Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://.dogus.edu.tr/ docs/default- source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn= 3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

– Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 09.11.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu – Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1 – ALES ‘ten en az 70 puan almış olmak.

2 – En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

3 – Yabancı Diller Birimi için YDS’den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1 – Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)

2 – YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş

3 – Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)

4 – ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

5 – YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi

6 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7 – 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

8 – SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

9 – Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;

Başvuru Tarihi : 26.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 09.11.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 10.11.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 12.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 16.11.2021

– Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

– Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları belirtilen sonuç açıklama tarihlerinde www.dogus.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

– Belirtilen şartları taşıyanlar bölüm ile ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 09.11.2021 Salı günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Meslek Yüksekokulu- Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul

Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu