Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38′ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

AÇIKLAMALAR

1. Yüksek lisans ve doktorasını Özel Hukuk (Milletlerarası Hukuk) alanında yapmış olmak.

2. Lisansüstü eğitimini Hastane işletmeciliği ve Sağlık Yönetimi alanında tamamlamış olmak.

3. İnşaat Mühendisliği (Hidroloji) alanında doçentliğini almış olup yeraltı suları potansiyelleri üzerine çalışmaları olmak.

4. İnşaat Mühendisliği (Betonarme Yapılar) alanında doçentliğini almış olup betonarme yapıların deprem performansı konusunda çalışmaları olmak.

5. Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamış olup alternatif akım-alternatif akım çeviricileri konusunda çalışmaları olmak.

6. Plastik Sanatlar bilim/sanat alanında doçentliğini almış olmak.

7. Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

8. Ortopedi ve Travmatoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak.

9. Genel Cerrahi bilim alanında doçentliğini almış olmak.

10. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup yeni doğan yoğun bakım alanında deneyimi olmak.

11. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olup çocuklarda fleksible bronkoskopi deneyimi olmak.

12. Deri ve Zührevi Hastalıkları bilim alanında doçentliğini almış olmak.

13. Nöroloji bilim alanında doçentliğini almış olup girişimsel nöroloji alanında deneyimi olmak.

14. Aile Hekimliği bilim alanında doçentliğini almış olmak.

15. Tıp Fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlığını Tıbbi Biyokimya alanında yapmış olmak.

16. Klasik Türk Edebiyatı bilim alanında doçentliğini almış olup klasik dönem edebi muhitleriyle ilgili çalışmaları olmak.

17. Bahçe Bitkileri veya Tarım Ekonomisi bilim alanında doçentliğini almış olup tarımsal örgütlenmeler konusunda çalışmaları olmak.

18. Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) bilim alanında doçentliğini almış olup bireysel yenilikçilik konusunda çalışmaları olmak.

19. Kimya (Fiziksel Kimya) alanında doçentliğini almış olup kimya eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

20. Batı Dilleri ve Edebiyatları bilim alanında doçentliğini almış olup Fransız Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

21. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup ilgili alanda tamamlayıcı tedavi yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

22. Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçentliğini almış olup tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmaları olmak.

İlan olunur. 7198/1-1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu