Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

– Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesi uyarınca)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)

(4) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

(5) Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

(6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca)

– İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

– Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

– Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 06.12.2021 Pazartesi

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.12.2021 Pazartesi

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 23.12.2021 Perşembe

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 27.12.2021 Pazartesi

SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 29.12.2021 Çarşamba

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

– Dilekçe

– Fotoğraf (1 adet )

– Özgeçmiş (1 adet)

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)

– Sabıka Kaydı (1 adet)

– Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (e-Devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir.)

– Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)

– Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)

– Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)

– ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)

– Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

– Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

– Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)

(*) İstenen Birim ve Unvanlar İçin.

11839/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu