Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr ) adresinde mevcuttur

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

3. YÖK formatlı özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi ( KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili )

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli)

8. Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü

9. Tezli Yüksek Lisans diploma fotokopisi

BAŞVURU NOTLARI :

1-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2-Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Başvurular Rektörlüğü bağlı öğretim görevlisi kadrosu için Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.

7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8-Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.

9-Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

ilan olunur.

13291/1-1

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr) adresinde mevcuttur

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

3. YÖK formatlı özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili)

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli)

8. Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü

9. Tezli Yüksek Lisans diploma fotokopisi

BAŞVURU NOTLARI:

1- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvurular Rektörlüğü bağlı öğretim görevlisi kadrosu için Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez.

4- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5- Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

6- e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.

7- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.

9- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

İlan olunur. 12975/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu