Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkını sağlamaz.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr) adresinde mevcuttur

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet fotoğraf

3. YÖK formatlı özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muafiyet belgesi

5. ALES ve Yabancı Dil belgesi (KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya muadili )

6. Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya çalışmış olan)

7. Lisans diploması ve transkripti (ıslak imzalı tasdikli)

8. Tezli Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (Öğretim Görevlileri için)

9. Tezli Yüksek Lisans öğrenci belgesi (Araştırma Görevlileri için)

BAŞVURU NOTLARI:

1- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Senato Kararı gereğince 2021-03/19 ve 2021-03/20 nolu ilanların yabancı dil sınav puanının asgari 90 olması gerekir. Mevcut yönetmeliğin 11. maddesi gereğince 2021-03/19 ve 2021-03/20 nolu Öğretim Görevlisi giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

2- Başvuru işlemleri şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Başvurular ilana çıkılan kadroların bulunduğu birime yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

4- Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi giriş sınavı mevcut yönetmeliğin 15. maddesi gereğince sözlü olarak yapılacaktır.

5- Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

7- e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim etmek zorundadır.

8- Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- Atanmaya hak kazanan adaydan, atamasına ilişkin istenecek diğer belgeler sonuç açıklama tarihinde duyurulacaktır.

10- Araştırma Görevlisi için başvuran adayların, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin 6 ncı fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince sadece ilgili programda öğrencilik şartı aranmaktadır. Aksi takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

11- Başvuru vb. konularla ilgili iletişim bilgilerine üniversitemizin web sayfası üzerinden ulaşılabilir.

ilan olunur. 12713/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu