Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin İlgili Maddeleri Uyarınca ”Öğretim Üyesi” Alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 08/01/2022

İlan Bitiş Tarihi : 22/01/2022

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y. lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarım Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent Ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği Yök Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan Https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.

*Eksik Belge İle Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan Veya İmzasız Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 08.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 22.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.01.2022

Sınav Giriş Tarihi : 25.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.01.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

* Yök Formatında Özgeçmiş

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 adet Fotoğraf

* ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı

* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya İnternet Çıktısı

*Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Lisansüstü Öğrenimine Devam Edenler İçin Öğrenci Belgesi Aslı

* Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

* Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

311/2/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu