Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

ilan Başlama Tarihi : 18.12.2021

İlan Bitiş Tarihi : 01.01.2022

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri Uyarınca ”Öğretim Üyesi” Alınacaktır.

Öğretim Üyesi Başvuru Evrakları

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

* Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.

* Eksik Belge ile Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan veya İmzasız Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

12520/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu