Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme

ve Atanma Yönetmeliği’nin İlgili Maddeleri Uyarınca Öğretim Üyesi Alınacaktır.

ilan Başlama Tarihi : 13.11.2021

İlan Bitiş Tarihi : 27.11.2021

Öğretim Üyesi Başvuru Evrakları

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (atanmaya Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma Ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent Ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak)

* Kpds/yds Veya Eşdeğerliliği Yök Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim Dili İngilizce Olan Programlar İçin Zorunlu Olup Diğer Programlar İçin Varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim Ve Tesellüm Formu

* Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan Https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.

* Eksik Belge İle Yapılan, Süresi İçinde Yapılmayan Veya İmzasız Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.

10949/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu