Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik”in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 11.05.2022
Son Başvuru Tarihi : 25.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2022
Sınav Giriş Tarihi : 30.05.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 31.05.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru Dilekçesi ve Formu
 • Yök Formatında Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet Fotoğraf
 • ALES Belgesinin Fotokopi veya İnternet Çıktısı
 • Diploma Örnekleri ve Transkript Örneği (Noter Onaylı)
 • Yurt Dışından Diplomalar İçin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma
  denkliğinin onaylandığını gösterir belge (Noter Onaylı)
 • Akademik Personel Aydınlatma Metni
 • Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
 • Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

5329/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu