Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik – Mimarlık
Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam
zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C.
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili
birimlerden öğrenilecektir.

Fakülte / Yüksekokul / EnstitüBölüm / Program /
Anabilim Dalı
Kadro
Sayısı
Kadro UnvanıUzmanlık Alanı
Mühendislik – Mimarlık
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği
1Doktor
Öğretim Üyesi
Bilgisayar
Mühendisliği

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuatuyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/ kvkmevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Duyurulur. 1693/1-1

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu