Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15’inci günün sonu olan 14.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları ile Yayın Değerlendirme Formu-Beyanname (Form https://pdb.asbu.edu.tr/tr/asbu-ogretim-uyeligine-atanma-ve-yukseltme-esaslari adresinde yer almakta olup, bilgisayar ortamında doldurularak imzalanması ve başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.) *

2. Özgeçmiş ve yayın listesi

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Onaylı, yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

4. Yabancı dil belgesi**

5. Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Adli sicil kaydı

8. Erkek adaylar için askerlik belgesi

9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Not: Başvurularda e-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belgeler kabul edilmektedir.

*Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi öğretim üyesi kadrosuna yapılacak başvurular ASBÜ Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esaslarında belirtilen şartlardan muaf tutulacaktır.

** Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları gereğince;

Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan; % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu