Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar kapsamında; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

Başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarım gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar;

2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan ve/veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

Duyurulur.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen öncelikli alanlarda yetiştirilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1 hükümleri uyarınca çıkarılan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

– 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

– Başvuru tarihi itibarıyla, son 5 yıl içinde yapılmış olan merkezi sınav ALES’ten “programa öğrenci alınan alandan” en az 70 puan almış olmak,

– Yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL veya KPDS, ÜDS) en az 60 puan veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenmiş bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

– Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

– Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

– Yükseköğretim kurumlarında bu unvanlarda çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar, öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES’ten muaftır.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular; https://basvuru.anadolu.edu.tr adresine “yalnızca internet üzerinden” yapılacaktır. İlanda istenen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

BAŞVURUDA YÜKLENECEK EK BELGELER

1. Lisans transkript örneği

2. Özgeçmiş

3. Askerlik durum belgesi

4. Hizmet Belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan veya çalışmış olanlar için)

-İLAN TAKVİMİ-

Duyuru Başlama Tarihi : 13.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 27.12.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 03.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 07.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 13.01.2022

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.anadolu.edu.tr

Duyurulur.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu