Akademik İlanlarÖğretim Üyesi İlanları

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

1- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

5- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)

2- Fotoğraf (2 adet)

3- Özgeçmiş

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (ilk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlar arası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Yayın Listesi

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Jüri Dosyası

1- Özgeçmiş

2- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir onaylı)

3- Yabancı Dil Belgesi

4- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )

5- Yayın Listesi ve Yayınlar

Duyuru Başlama Tarihi : 01.11.2021

Son Başvuru Tarihi : 15.11.2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu