Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanlarıÖğretim Üyesi İlanları

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI (2021/04)

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları”na uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, ilanın yayımlandığı tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

6- Adayların istenen şartları taşımadığı veya belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7- İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

8- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent kadrosundakiler ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi ((https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” adresinden temin edilecektir.)

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

İlan Metni

Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (bir) adet fiziki dosya ile içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (altı) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, aşağıda belirtilen Not-1 ve Not-2 çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Not-1: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin, 1 (bir) takım dosya içerisinde fiziki olarak hazırlanması, ayrıca CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin içerisine (ıslak imza gereken yerlerin imzalanarak taratılması şartıyla) yüklenmesi ve belirtilen belgelerin eksiksiz ve istenilen şekilde teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Not-2: Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların, puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik, Doçentlik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair Puanlama Çizelgesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” adresinden temin edilecektir.)

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

İlan Metni

Adayların özgeçmiş, öğrenime ilişkin belgeler ile doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir. (Yayın dosyası ile CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin yer alan yayınların puanlama çizelgesinde yer alan maddelere göre numaralandırılarak hazırlanması gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu),

Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

Fotoğraf (2 Adet),

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz),

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlilik Belgeleri (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır.)

ALKÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarını sağladığına dair yazılı beyanı

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgeler

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar (kurum içinden başvuranlar hariç) ile ayrılmış olanlar için e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu HİTAP hizmet belgesi ya da ilgili kamu kurumundan alınan ıslak imzalı veya elektronik imzalı hizmet belgesi.)

SGK Hizmet Dökümü (Halen bir kamu kurumu haricinde çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan; terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik belgesi)

Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

Yabancı Dil Sonuç/Yeterlilik Belgesi

KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

İlan Metni

Adayların özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 (bir) adet fiziki dosya ile birlikte içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Bellek ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi : 27.10.2021

Bitiş Tarihi : 10.11.2021 (mesai bitimine kadar)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2021/04)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 27.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 10.11.2021 (mesai bitimine kadar)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 12.11.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 17.11.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.11.2021

Başvuru Başvurular; ilanda belirtilen birimlere (Fakülte Dekanlığına) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.

4- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.

İlanda belirtilen alanda yüksek lisans yapıyor olmak ibaresi öğrenci belgesinde yer almıyorsa, aday tarafından (yüksek lisans yaptığı enstitüden o alanda yüksek lisans yapıyor olduğunu) belgelendirmesi gerekmektedir.

5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir: Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse

Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

MUAFİYET:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Norm Kadro-Akademik Atanma ve Yükseltme Formları” sekmesinde bulunan başvuru formu)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)

4- Fotoğraf (2 adet)

5- ALES Sonuç Belgesi

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)

8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)

9- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)

10- ilan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

11- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge

12- Öğrenci Belgesi

13- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr/ adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)

AÇIKLAMALAR:

Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

idare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu