Akademik İlanlarÖğretim Elemanı İlanları

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 08/11/2021

Resmi Gazete’de Yayımlandığı Tarih : 08/11/2021

Başvuru Tipi : ŞahsenPosta

Son Başvuru Tarihi : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://www.atu.edu.tr

Ön Değerlendirme Tarihi : 25/11/2021

Giriş Sınavı Tarihi : 30/11/2021

Sonuç Açıklama Tarihi: 02/12/2021

GENEL ŞARTLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde

– Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

– Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

– Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir

(2) Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

(3) Araştırma Görevlisi kadro ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi gereği 50/d maddesine göre yapılacaktır.

(4) 06.02.2013 tarihi ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile;

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

(5) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

(1) Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

(2) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

(3) Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

(4) istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İstenilen belgeler

(1) Başvuru Formu (adaylar başvuru formunu http://www.atu.edu.tr adresinden alarak şahsen veya postayla başvuracaklardır.)

(2) Özgeçmiş – Yabancı Dil belgesi – ALES belgesi (karekodlu belge )

(3) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

(4) Bir adet vesikalık fotoğraf-son altı ay içinde çekilmiş

(5) Lisans diploma fotokopisi veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi

(6) Kadro ilanının özel şartlar bölümüne bağlı tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlilik öğrenci belgesi ve mezun belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge)

(7) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge

(8) Lisans/Yükseklisans/Doktora Mezun belgesi ve Transkripti

(9) Hizmet Belgesi- Kurum onaylı veya e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

(10) Tecrübe, SGK Hizmet Döküm Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı olarak)

(11) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet’ten alınabilir.)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu