Akademik Haberler

Lisansüstü Yönetmeliğinde İki Önemli Değişiklik

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, 22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de özel öğrenci statüsü ve lisansüstü eğitim kontenjanlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle birlikte özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olma şartı getirilmiştir. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler Üniversite Senatolarına bırakılmıştır.

lisansüstü program kontenjanlarıyla ilgili ise; bugün yapılan düzenleme ile tezli yüksek lisans doktora programları için kontenjan belirlenirken öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise (tezli yüksek lisans ve doktora hariç) en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde tespit edilebilecektir.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik 2020-2021 akademik yılından itibaren uygulanacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu